Интернет пенетрација во Македонија

Според последното соопштение на државниот завод за статистика 46,1% од македонските домаќинства имаат интернет врска во своите домови што е за 4,3 % зголемено во однос со 2009 година. Исто така во соопштението е наведено дека 56,4 % или повеќе од 1 000 000 Македонци на возраст од 15-74 години користат интернет. Од ова соопштение со сигурност можеме да кажеме дека интернетот е дел од секојдневието на повеќе од половина Македонци. Еве ги и останатите статистики наведени во соопштението:
Користење на компјутер и интернет според образовни групиКористење на интернет и компјутер според возрасни групиКористење на компјутер и интернет според работен статусПревземено од Државниот завод за статистика

Назад