Придобивки - Медиуми

Придобивки од користењето на Keepaneye

  • Екстра заработувачка – реклами на простори во вашиот сајт кои не ви се маркетиншки искористени
  • Детална статистика – за посетеноста и заработката од рекламните зони на keepaneye.mk поставени на Вашиот сајт. Вие постојано имате увид во остварените импресии и кликови по час, ден и месец.
  • Намалени трошоци за човечки ресурси – Вашиот сајт ги намалува трошоците за барање на нови клиенти бидејќи нашиот тим го прави тоа место Вас.
  • Слобода во поставување на рекламните зони – Медиумите кои соработуваат со keepaneye.mk можат сами да ги ажурираат и поставуваат рекламните зони. Зоните можат да бидат изменети во секое време без никакви трошоци или казни.
  • Навремено исплаќање – Нашата компанија редовно ги исплаќа сите партнерски сајтови до 15 во месецот. Минималната сума за исплата е 1000 денари. Исплаќањето се врши еднаш месечно.